Studentský výzkum v oblastech environmentální toxikologie v roce 2020

Kód projektu
MUNI/A/1496/2019
Období řešení
1/2020 - 12/2020
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt v roce 2020 podpoří studenty PřF MU, především studenty doktorského programu Environmental Health Sciences, ale i dalších motivovaných Mgr či Bc studentů zapojených do VaV. Plánované výzkumné aktivity povedou k získání nových vědeckých poznatků v tématech ekotoxikologie, environmentální toxikologie, hodnocení osudu látek v prostředí, možnostech biodetekčních nástrojů a výzkumu mechanismů toxicity a biomarkerů účinků. Projekt také podpoří výzkumná témata zaměřená na hodnocení rizik a dále zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (podpora účasti a prezentací na konferencích, letních školách, workshopech). Výstupy z projektu budou především publikace studentů v zahraničních časopisech s IF, prezentace na konferencích a také realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.