Project information
Analýza sedimentárních pánví (ASP)

Project Identification
MUNI/A/0944/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je studium vzniku a vývoje sedimentárních pánví z hlediska aplikace výzkumných metod širšího spektra geologických disciplín (sedimentologie, sedimentární petrografie, paleontologie, strukturní geologie, geochemie,..) především v rámci geologických jednotek Českého masívu a Západních Karpat (Paleozoikum až Kenozoikum) s přesahem ke srovnatelným sedimentárním jednotkám v Evropě a ve světě.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.