Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2020

Project Identification
MUNI/A/1497/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt podpory specifického výzkumu přispěje k rozvoji a posílení expertízy studentů PřF MU, a to především v doktorském studijním oboru Životní prostředí a zdraví v centru RECETOX ale i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. Zapojení studentů do výzkumu umožní získat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a hladinách vybraných organických i anorganických látek v živ. prostředí, a rozvíjet možnosti jejich citlivé analýzy), které budou využity k širším interpretacím v navazujících aktivitách (např. k přípravě expozičních, environmentálních a toxikokinetických modelů). V návaznosti na podporu výzkumu bude v rámci projektu podpořeno zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (např. podpora aktivní účasti na konferencích, letních školách, workshopech apod.). Výstupy z projektu budou zejména publikace v zahraničních časopisech s IF a prezentace na konferencích a dále taky realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.