Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2020

Project Identification
MUNI/A/1497/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt podpory specifického výzkumu přispěje k rozvoji a posílení expertízy studentů PřF MU, a to především v doktorském studijním oboru Životní prostředí a zdraví v centru RECETOX ale i motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. Zapojení studentů do výzkumu umožní získat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a hladinách vybraných organických i anorganických látek v živ. prostředí, a rozvíjet možnosti jejich citlivé analýzy), které budou využity k širším interpretacím v navazujících aktivitách (např. k přípravě expozičních, environmentálních a toxikokinetických modelů). V návaznosti na podporu výzkumu bude v rámci projektu podpořeno zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (např. podpora aktivní účasti na konferencích, letních školách, workshopech apod.). Výstupy z projektu budou zejména publikace v zahraničních časopisech s IF a prezentace na konferencích a dále taky realizované studentské projekty (diplomové a dizertační práce).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.