Vývoj prostředku na podporu včelí imunity na bázi probiotik, spolu s technologií jeho výroby a potravinářským využitím vedlejšího produktu

Project Identification
QK21010088
Project Period
1/2021 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech University of Agriculture Prague
Bee Research Institute at Dol

Cílem projektu je na základě existujících pilotních dat (1) ověřit účinnost probiotického přípravku pro včely a jeho vlivu v modulaci imunity a produkčních parametrů, (2) optimalizovat jeho složení obohacením o nové včelí bakteriální izoláty, (3) vyvinout metodu komerční produkce včelích probiotik s pomocí fermentace v médiích z potravinářských výrob, (4) uvést probiotický přípravek na trh a (5) uplatnit vedlejší produkt fermentace jako nápoj s vysokou přidanou hodnotou a komerčním potenciálem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.