Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2022

Project Identification
MUNI/A/1364/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt podpory specifického výzkumu přispěje k profesionálnímu rozvoji a posílení expertízy zapojených studentů centra RECETOX, PřF MU. Zejména plánujeme zapojení studentů doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví a dále taky i motivovaných studentů v magisterských a bakalářských studijních programech. Předkládaný projekt umožní aktivně zapojeným studentům získávat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a koncentracích vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí a věnovat se rozvoji citlivých analytických metod pro tyto látky), a následně je aplikovat v interpretačním rámci v navazujících aktivitách (např. pro přípravu a rozvoj environmentálních, expozičních a toxikokinetických modelů). Kromě podpořených výzkumných aktivit v rámci projektu bude rovněž kladen důraz na zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (např., ve formě aktivní účasti na konferencích, workshopech, letních školách apod.). Výstupy z projektu budou primárně publikace v mezinárodních časopisech (s IF), prezentace na konferencích, a realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.