Výzkum studentů v oblastech chemie životního prostředí, hodnocení rizik a vztahů ke zdraví, v roce 2022

Project Identification
MUNI/A/1364/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt podpory specifického výzkumu přispěje k profesionálnímu rozvoji a posílení expertízy zapojených studentů centra RECETOX, PřF MU. Zejména plánujeme zapojení studentů doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví a dále taky i motivovaných studentů v magisterských a bakalářských studijních programech. Předkládaný projekt umožní aktivně zapojeným studentům získávat vědecké poznatky (např. o chování, osudu a koncentracích vybraných organických i anorganických látek v životním prostředí a věnovat se rozvoji citlivých analytických metod pro tyto látky), a následně je aplikovat v interpretačním rámci v navazujících aktivitách (např. pro přípravu a rozvoj environmentálních, expozičních a toxikokinetických modelů). Kromě podpořených výzkumných aktivit v rámci projektu bude rovněž kladen důraz na zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity (např., ve formě aktivní účasti na konferencích, workshopech, letních školách apod.). Výstupy z projektu budou primárně publikace v mezinárodních časopisech (s IF), prezentace na konferencích, a realizované studentské projekty (dizertační a diplomové práce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.