Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle; transformační mechanismy a jejich působení, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj signálních molekul a senzorů

V předkládaném projektu je hlavní cíl rozvoj studentů doktorských studijních programů Životní prostředí a zdraví, Chemie a Biologie na PřF MU, kteří svůj výzkum realizují pod vedením zaměstnanců centra RECETOX na PřF MU, a taky motivovaných studentů v magisterských nebo bakalářských studijních programech. V rámci tohoto projektu budou zapojeni studenti rozvíjet své dovednosti, rozšiřovat odborné znalosti a získávat nové, a vědecky cenné, výsledky v následujících oblastech: mikrobiom, metabolismus a metabolom, proteinové inženýrství, studium enzymových transformací, mikrofluidika, supramolekulární chemie, makromolekulární chemie, fotochemie, a aplikace. Studentům v rámci projektu umožní zapojování do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, s důrazem na aktivní účasti a prezentaci na konferencích, workshopech, letních školách, aj., a to v rámci jednotlivých výzkumných projektů. Jako výstupy předkládanéhoprojektu předpokládáme publikace (v mezinárodních časopisech s IF), prezentace na konferencích a realizaci konkrétních studentských projektů (vč. diplomových a dizertačních prací).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.