Project information
Geographical research on social and natural processes in times of change (GEOSANT)

Project Identification
MUNI/A/1469/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt navazuje na cíle a principy specifického výzkumu realizovaného v letech 2022 a 2023. Zachován je integrovaný charakter projektových aktivit propojujících širokou škálu dílčích geografických a kartografických směrů a přístupů. Projekt tak poskytuje ucelený rámec pro kombinovaný geografický náhled na časoprostorové aspekty celé řady přírodních a společenských procesů. V projektu je zohledněna pluralita témat jednotlivých výzkumných skupin, stejně jako jejich interdisciplinární přesahy.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.