Project information
ACTRIS-CZ RI 3 (ACTRIS-CZ RI 3)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.01.01/00/23_015/0008191
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Chemical Process Fundamentals of the ASCR, v. v. i.
Institute of Atmospheric Physics of the ASCR, v. v. i.
Institute for Global Change Research ASCR

Projekt ACTRIS-CZ RI 3 povede k modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, která je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR. Všechny kroky modernizace a rozšíření budou konány v souladu se záměry evropské infrastruktury ACTRIS ERIC; i) výběr sledovaných fyzikálních a chemických parametrů atmosférických polutantů a ii) pokrytí tematických okruhů ACTRIS. Všechny instalované přístroje a zařízení se budou řídít doporučeními ACTRIS ERIC s ohledem na technické požadavky při jejich výběru, jejich provozu – dodržení veškerých standardních operačních procedur doporučených konsorciem ACTRIS ERIC, odeslání získaných a validovaných dat do datového centra ACTRIS ERIC v souladu s datovou politikou ACTRIS.

RECETOX vstupuje do projektu svými aktivitami zaměřenými na transport atmosférického znečištění v Evropě, konkrétně akreditovanou Laboratoří stopové analýzy výzkumné infrastruktury RECETOX nabízející nejmodernější vybavení a zkušené pracovníky pro analýzu širokého spektra vzorků životního prostředí. Prostřednictvím centra RECETOX je NAOK součástí celosvětových sítí založených na pasivním vzorkování POPs GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network) a MONET (POPs Passive Air Monitoring Network).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.