Kontaktní osoby SCI MUNI pro gender a oběti sexuálního obtěžování


Kontakt:

e-mail marketa@chemi.muni.cz
tel. 549 49 5987
osobně v kanceláři C12/327 v Univerzitním kampusu Bohunice

Docentka Markéta Munzarová působí na Přírodovědecké fakultě MU od roku 2001 v různých rolích, od roku 2022 jako proděkanka pro spolupráci se středními školami, péči o talenty, sociální oblast a celoživotní vzdělávání. Součástí její proděkanské agendy je mimo jiné starost o sociální potřeby studentů a studentek. K tomu přirozeně patří otevřenost v obtížných životních situacích, které nejen studenty a studentky, ale i zaměstnance a zaměstnankyně mohou potkat a potkávají. Jako vyučující mnoha pregraduálních studentů se snaží naslouchat a pomoci i tam, kde nejde čistě o její vlastní předmět. Proto přijala roli kontaktní osoby pro gender a prevenci sexuálního obtěžování jako službu, kterou do určité míry již stejně koná.


Kontakt:

e-mail leichmann@sci.muni.cz
tel. 549 49 5559
osobně v kanceláři 01006/pavilon 03 areálu Kotlářská

Profesor Jaromír Leichmann působí na Přírodovědecké fakultě MU od roku 1988, s tříletou přestávkou, kdy pracoval na univerzitě v Salzburgu. Vedle své výukové a výzkumné činnosti se vztahy na fakultě zabýval v řadě významných vedoucích pozic: od roku 2018 jako proděkan Přírodovědecké fakulty pro výzkum, rozvoj, kvalitu a personální strategii, 8 let jako děkan, 4 roky jako ředitel Ústavu geologických věd, 3 roky jako předseda fakultního akademického senátu a také jako řešitel řady významných projektů. Ve všech těchto rolích se mu dostávalo a dostává přirozeného respektu a důvěry, díky čemuž na fakultě dlouhodobě poskytuje podporu v oblasti mezi mezilidských nedorozumění či konfliktů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.