03/2023

03/2023
29. 6. 2023, 14:51  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Úvodní slovo děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi, abych ještě před tím, než se všichni rozutečeme na prázdniny za zaslouženým odpočinkem a čerpáním nových námětů a inspirací, nabídl výhled na to, co nás čeká v akademickém roce příštím.

Aktuální debata o stavu veřejných financí, do které aktivně vstupuji na nejrůznějších odborných fórech a platformách, příliš mnoho optimismu nepřináší. I během prázdnin tak budu dál věnovat veškeré úsilí vyjednávání o tom, aby úspory plánované vládou nedopadly na přírodovědné obory, které jsou klíčové pro kritickou infrastrukturu státu. Nepromyšlené rozpočtové škrty v oblasti vědy a výzkumu by znamenaly snížení schopnosti reagovat na velké společenské výzvy, zvýšení zranitelnosti vůči budoucím hrozbám a celkové snížení prosperity a konkurenceschopnosti České republiky.

Pokračovat ve čtení

Podpořte naše video Tajemství vysychavého potoka v soutěži Český Vševěd

Petr Pařil pro vás v krátkém videu odhaluje tajemství práce hydrobiologa v období, kdy vodní toky vysychají. Také vás seznámí s aplikaci DryRivers, se kterou můžete vysychavé toky mapovat i vy.

Český VŠEVĚD 2023 je popularizační soutěž Noci vědců, jejímž hlavním cílem je představit veřejnosti české vědkyně a vědce a jejich pracoviště. 

Více informací Chci hlasovat

Nové osobnosti ve vedení čtyř ústavů fakulty

Od července povedou deset ústavů naší fakulty nově pověřené ředitelky a nově pověření ředitelé.

Děkan fakulty předal na začátku tohoto týdne pověření k výkonu funkce ředitelky či ředitele ústavu, s účinností od 1. července 2023.

Podrobnosti
 

Astrofyzici z MU uvedli do provozu dalekohled, který je největší na Moravě

Nový univerzitní astronomický dalekohled AZ 800, který bude využíván zejména pro vzdělávání studentů astrofyziky a odborná pozorování, je společným projektem města Ždánice a Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU.

Více informací

MU poprvé patří mezi 400 nejlepších univerzit světa

V prestižním mezinárodním žebříčku QS World University Rankings, který byl publikován 27. června 2023, dosáhla Masarykova univerzita historického úspěchu svým umístěním mezi 400 nejlepších univerzit světa.

Podrobnosti v Magazínu M

Ceny děkana 2023

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělil celkem devíti laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a jedenácti nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také ocenil kolektiv sedmi vynikajících studentů doktorského a magisterských studijních programů. Všem oceněným blahopřejeme!

Více informací

Prezident Petr Pavel jmenoval nové profesorky a profesory

Prezident Petr Pavel spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem dnes v Karolinu předal jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům, mezi nimi také Robertu Váchovi, který působí na našem Ústavu fyziky kondenzovaných látek, Národním centru pro výzkum biomolekul (NCBR) a na středoevropském technologickém institutu CEITEC MU. Gratulujeme!

Podrobnosti v Magazínu M
 

Poloparazitické rostliny pomáhají při údržbě kampusovývch trávníků

V areálu Univerzitního kampusu v Bohunicích právě žluto-vínově kvetou trávníky. Děje se tak díky dvěma poloparazitickým rostlinám, kokrheli luštinci a černýši rolnímu, které nejen že krásně kvetou, ale hlavně omezují růst jinak dominantních trav a jiných rostlin. Právě poloparazitickým rostlinám a jejich uplatnění nejen v ochraně přírody se dlouhodobě věnuje výzkum vědců z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU.

Více informací

Brněnští vědci se přiblížili k léčbě Alzheimerovy choroby

Tým 23 brněnských vědců se významně přiblížil odpovědi na otázku, jak předcházet a jak léčit Alzheimerovu nemoc, která bývá nejčastější příčinou demence a vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.

„Klíčovou roli v rozvoji Alzheimerovy demence má apolipoprotein E (ApoE), který se vyskytuje také v mozkové tkáni. Objevili jsme molekulární podstatu nežádoucího hromadění tohoto apolipoproteinu a současně jsme ukázali způsob, jak je možné toto hromadění ApoE potlačit potenciálním léčivem, které je již v pokročilé fázi klinického testování s předpokládaným schválením v roce 2025,“ shrnul hlavní význam výzkumu molekulární biolog Martin Marek, který působí v Loschmidtových laboratořích centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC), které je společným pracovištěm FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Podrobnosti v Magazínu M

Spolupráce ve prospěch celku a další principy fungování buněk v organismu mají smysl i pro lidskou společnost

Jana Šmardová vystudovala Přírodovědeckou fakultu MU (tehdy UJEP) a získala titul RNDr. V letech 1989–1993 působila na Entomologickém ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. V roce 1991 odcestovala na dva roky do USA, kde působila na State University of New York. Po návratu do Česka působila od roku 1996 do roku 2003 na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Od roku 2003 do roku 2019 pracovala jako vedoucí Laboratoře molekulární patologie na Ústavu patologie FN Brno v Bohunicích. Od roku 2005 pracuje na PřF MU. Po habilitaci v oboru Molekulární biologie a genetika v roce 2005 postoupila na pozici docentky a v roce 2010 byla jmenována profesorkou. Ve své vědecké práci se zaměřuje na studium aberací vybraných molekulárních mechanismů souvisejících s vývojem nádorů.

Rozhovor s J. Šmardovou

Na Přírodovědecké fakultě MU proběhl workshop k obnově HR Excellence in Research Award vedený Mary Kate O’Regan z University College Cork

Workshop s užitečnými tipy a doporučeními k přípravě na obnovení HR Excellence in Research Award uspořádalo na Přírodovědecké fakultě MU oddělení HR Award. Hlavním hostem a řečníkem byla Mary Kate O’Regan z University College Cork v Irsku.

Více informací

Naše vědkyně ve výběru TOP Českých vědkyň 2023 časopisu Forbes

Do prestižního výběru 23 nejvýznamnějších českých vědkyň roku 2023, který sestavil magazín Forbes, byly redakcí zařazeny i vědkyně z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Jana Klánová a Julie Dobrovolná.

Podrobnosti
 

Mary Kate O’Regan: HR Excellence in Research Award je cenným nástrojem, který umožňuje institucím zavádět inovativní a kreativní postupy v oblasti péče o zaměstnance

Mary Kate O‘Regan vede úspěšný program HR Excellence in Research pro University College Cork a je vedoucí hodnotitelkou Evropské komise v oblasti HR Excellence in Research. Zároveň je hlavní řešitelkou projektu CARDEA zaměřeného na roli manažerů ve výzkumu a financovaného z programu Horizont Evropa. V rámci workshopu, který se uskutečnil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a byl věnován přípravě fakulty na obnovení certifikátu kvality personálních procesů, HR Excellence in Research Award, se podělila o své zkušenosti a o nové trendy v oblasti řízení lidských zdrojů.

Rozhovor s M. K. O‘Regan

V žebříčku Research.com uspěla řada přírodovědců z Masarykovy univerzity

Podle mezinárodního žebříčku Research.com, který hodnotí univerzity a jejich významné odborníky, exceluje Masarykova univerzita (MU) v oblasti přírodních věd zejména ve fyzice a vědách o životním prostředí (Environmental Sciences), a to jak ve srovnání s ostatními českými univerzitami, tak v mezinárodním srovnání. Významnou pozici má MU také v oblasti Vědy o rostlinách a agronomie (Plant Sciences and Agronomy) a Ekologie a evoluce (Ecology and Evolution).

Více informací

Dies academicus: Ocenění pro významné vědce a úspěšné studenty spjaté s naší fakultou

Ve Velké aule Karla Engliše na právnické fakultě se uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce Dies ademicus spojené s udělováním Cen rektora Masarykovy univerzity. Stříbrnou medaili MU získal Ludvík Kunz, Cenu rektora MU za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži Pavel Plevka, Cenu rektora pro vynikající studenty doktorských studijních programů Martin Toul a za vynikající disertační práci Barbara Kubičková. Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

Podrobnosti

Jana Klánová získala čestný doktorát na Univerzitě v Örebro

Profesorka Jana Klánová, ředitelka Centra RECETOX na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity byla oceněna čestným doktorátem (doctor honoris causa) na Örebro University ve Švédsku. Při této příležitosti představila svůj výzkum na veřejné přednášce a jednala o spolupráci s řadou výzkumných týmů.

Více informací

Jiří Damborský oceněn medailí Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy pro rok 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Ocenila také Jiřího Damborského, vedoucího Loschmidtových laboratoří Přírodovědecké fakulty MU. Gratulujeme!

Podrobnosti
 

Peter Fabian získal prestižní ocenění Chi-Bin Chien Award 2023 za přínos zebrafish komunitě

Vítězem ceny International Zebrafish Society (IZFS) Chi-Bin Chien za rok 2023 se stal Peter Fabian z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Peter Fabian, který loni nastoupil jako nový vedoucí výzkumné skupiny na Ústav experimentální biologie, získal významné mezinárodní ocenění od IZFS za jeho dosavadní vynikající vědeckou práci v oblasti vývojové biologie s využitím zebrafish jako modelového organismu.

Podrobnosti

Desítka mezioborových přednášek pod záštitou Life Science Seminar Series

Přední světoví vědci přednesli v jarním semestru celkem 10 přednášek zaměřených na různá vědní odvětví. Čtyři přednášky se konaly pod hlavičkou Mendel Lectures v Mendelově muzeu a šest se jich uskutečnilo v Univerzitním kampusu Bohunice pod záštitou cyklu Life Science Seminar Series. Vědci z MUNI hostili pestrou škálu výzkumníků z oblasti biologie, medicíny, neurověd a botaniky, ale i buněčné biologie, genetiky nebo biochemie.

Více informací

Na fyzikální chemii se mi líbí, že snaží odhalit podstatu přírodních jevů a jejich vysvětlení

Radim Štůsek je student magisterského studia ve specializaci Fyzikální chemie. Do výzkumu se pod vedením doc. Hegera zapojil již po prvním ročníku bakalářského studia a studuje chování látek při mrazení jejich vodných roztoků. Letos získal na svůj výzkum související s jeho diplomovou prací grant GAMU Podpora vynikajících diplomových prací 2023.

Rozhovor s R. Štůskem

Nenechte si ujít žádnou důležitou zprávu! Nastavte si automatické notifikace nepřečtených zpráv

Některá oddělení pravidelně komunikují se zaměstnanci zasláním hromadného e-mailu nebo aktualitou na webu. Tyto e-maily jsou zasílány nepravidelně a v některých případech určeny pro vybranou skupinu zaměstnanců. Co když ale v dané skupině nejste, nebo naopak pro vás nejsou informace relevantní? V době dovolených může naopak snadno nastat situace, kdy některá důležitá zpráva zapadne.

Podrobnosti
 

MUNI Mendel Doctorandus je příležitost se někam posunout a rozvíjet

Mezi pověstnými prvními vlaštovkami absolvoval v programu MUNI Mendel Doctorandus (MMD) student Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Martin Toul.

Martin úspěšně ukončil program, splnil všechny podmínky a obhájil svou dizertační práci v režimu Evropského doktorátu. Kromě diplomu a Mezinárodního certifikátu získal díky podpoře děkana Tomáše Kašparovského také motivační stipendium pro úspěšné absolventy MMD.

Rozhovor s M. Toulem

Semafor IT služeb

Na vstupní stránce zaměstnackého Portálu MU přibyla nová dlaždice, které zobrazuje aktuální stav celouniverzitních IT služeb. V případě výpadku se můžete podívat na Portál MU, jestli je již nedostupnost některé služby v řešení. V případě nefunkčnosti fakultních služeb doporučujeme využít stránku https://it.muni.cz/sci/semafor-sluzeb, kde najdete i plánované výpadky s odkazem na správce IT na jednotlivých ústavech PřF.

MUNI Day rozpohyboval celou univerzitu

Sport, zábava a poznání – to byl podtitul dnes již tradiční akce MUNI Day, která je určená studentům a zaměstnancům Masarykovy univerzity.

Podrobnosti v Magazínu M Fotogalerie

Aktuálně vyhlášené soutěže

Česká hlava

Společnost Česká hlava společně s Vládou ČR vyhlašuje každý rok soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. O laureátech rozhoduje nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase. Termín pro podání nominací do všech kategorií je 14. července 2023.

Podrobnosti
Podrobnosti

Napsali o nás

MjUNI ukazuje svět jako zajímavé místo, které stojí za objevování  Externí odkaz

MU se může stát významným hráčem na poli výzkumu vesmíru  Externí odkaz

Dodatečné přijímací řízení vypisují na MU tři fakulty  Externí odkaz

MU bude součástí festivalu Colours of Ostrava  Externí odkaz

Soutěž Start Your Business ocenila osm studentských nápadů  Externí odkaz

Kolem Země obíhá nově nalezený „kvaziměsíc“. Jak dlouho s námi zůstane?  Externí odkaz

Software předává poznatky o rozměrech české populace  Externí odkaz

Docenti nově habilitovaní na MU převzali své dekrety  Externí odkaz

Včely jsou jiné, než jsme čekali  Externí odkaz

Kalendář akci

22. – 23. 5.

MSCA-PF Workshop (Improve)

Registration closed (21. 5. 2024)

Only for UP and MUNI applicants! Conditions for enrollment into the Workshop: Providing your project canvas in advance, or at least annotation of your project proposal (jakub.zeman@upol.cz)

Podrobnosti

23. 5.

The Making of MicroRNA (Seminar Series)

   NARRY KIM

Lecture held in English
Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno

Podrobnosti

27. – 31. 5.

18. Česko – Slovenská spektroskopická konference (18. CSSK) & konference Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)

Součástí 18. CSSK je mikrosymposium Pokroky ve vibrační spektroskopii – 50 let povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie

Program zahrnuje také udělení ocenění významným vědeckým osobnostem: Ioannes Marcus Marci a Nicolaus Konkoly-Thege.

Podrobnosti

29. 5.

Studentská geologická konference

Podrobnosti

30. 5.

120 Seconds: Meet brnoregion microscopy

Zabýváte se elektronovou mikroskopií nebo s některými jejími poznatky pracujete zprostředkovaně? Přijďte na setkání mikroskopické komunity Brnoregionu a setkejte se s přáteli, získejte nové kontakty, inspiraci a představte svou práci partnerům.

Podrobnosti

31. 5. – 9. 6.

Výstava masožravých rostlin

Prodejní výstava Masožravé rostliny, během které bude možné navštívit i zajímavé přednášky o masožravých rostlinách. 

Podrobnosti

31. 5.

Cancer cell plasticity as a therapeutic target

Habilitační přednáška dr. Karla Součka

V angličtině

Podrobnosti

1. 6.

Botanická exkurze do Vratíkovského krasu u Boskovic

Botanická exkurze | Sraz v 9:35 v Boskovicích na vlakovém nádraží

Vedoucí: Pavel Lustyk a Pavel Novák

Podrobnosti

3. – 4. 6.

Climate and Migration: Historical and Present Perspectives

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní workshop Climate and Migration: Historical and Present Perspectives. Workshop se bude konat 3.-4. června 2024 na Geografickém ústavu PřF MU. Akci pořádá GÚ PřF MU a výzkumná skupina CRIAS PAGES. Záštitu udělila kromě ředitele GÚ i Česká geografická společnost.

Podrobnosti

12. 6.

Ceny děkana 2024

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předá ocenění nejlepším studentkám a studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělí laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také ocení kolektiv vynikajících studentů.

Podrobnosti

9. – 13. 7.

ESCAMPIG 2024

Konference ESCAMPIG (Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics and Ionized Gases) se uskuteční vůbec poprvé v ČR, a to v Brně v prostorách kampusu Božetěchova Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického. Konferenci spoluorganizuje Ústav fyziky a technologií plazmatu, centrum CEPLANT a Jednota českých matematiků a fyziků.

Podrobnosti

10. – 14. 9.

5th Conference on Slope Tectonics

Podrobnosti

Redakční uzávěrka příštího newsletteru pro zaměstnance je 30. září 2023. Vaše příspěvky v češtině a v angličtině prosím posílejte na pr@sci.muni.cz, rádi je zveřejníme.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram