Nové osobnosti ve vedení čtyř ústavů fakulty

Od července povedou deset ústavů naší fakulty nově pověřené ředitelky a nově pověření ředitelé.

27. 6. 2023 Zuzana Jayasundera Kevin Francis Roche

Děkan fakulty předal na začátku tohoto týdne pověření k výkonu funkce ředitelky či ředitele ústavu, s účinností od 1. července 2023.

U čtyř z těchto ústavů se ve vedení objeví osobnosti nové:

 • Vítězslav Bryja povede Ústav experimentální biologie.
 • Jan Cempírek se ujme funkce ředitele Ústavu geologických věd.
 • Ředitelem Ústavu chemie se stane Petr Táborský.
 • Ústav matematiky a statistiky povede Petr Hasil.

Šest z těchto deseti ústavů povedou dál stávající ředitelky a ředitelé:

 • Ústav antropologie povede Petra Urbanová.
 • Ústav biochemie povede Petr Skládal.
 • Ústav fyziky kondenzovaných látek povede Dominik Munzar.
 • Geografický ústav povede Petr Kubíček.
 • Ústav fyzikální elektroniky, který se k 1. 9. 2023 přejmenuje na Ústav fyziky a technologií plazmatu, povede Petr Vašina.
 • Ústav teoretické fyziky a astrofyziky povede Richard von Unge.

Pověření obdrželi výše uvedené/ní podle čl. 23 odst. 4 Statutu Přírodovědecké Fakulty Masarykovy univerzity, po vyjádření jejího Akademického senátu.

26. června děkan na rozšířením kolegiu děkana poděkoval ředitelům, kteří ve funkci končí:

 • Janu Šmardovi z Ústavu experimentální biologie,
 • Zdeňku Lososovi z Ústavu geologických věd,
 • Ctiboru Mazalovi z Ústavu chemie,
 • Janu Slovákovi z Ústavu matematiky a statistiky (v zastoupení Petrem Hasilem).

Nové ředitele Vám představíme formou medailonků v podrobnějším článku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.