Úvodní slovo děkana

26. 6. 2023 Tomáš Kašparovský

Bez popisku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi, abych ještě před tím, než se všichni rozutečeme na prázdniny za zaslouženým odpočinkem a čerpáním nových námětů a inspirací, nabídl výhled na to, co nás čeká v akademickém roce příštím.

Aktuální debata o stavu veřejných financí, do které aktivně vstupuji na nejrůznějších odborných fórech a platformách, příliš mnoho optimismu nepřináší. I během prázdnin tak budu dál věnovat veškeré úsilí vyjednávání o tom, aby úspory plánované vládou nedopadly na přírodovědné obory, které jsou klíčové pro kritickou infrastrukturu státu. Nepromyšlené rozpočtové škrty v oblasti vědy a výzkumu by znamenaly snížení schopnosti reagovat na velké společenské výzvy, zvýšení zranitelnosti vůči budoucím hrozbám a celkové snížení prosperity a konkurenceschopnosti České republiky.

Přes všechny tyto hrozby mám ale v případě dalšího vývoje naší fakulty důvod k mírnému optimismu, a to na základě zkušenosti s tím, jak v minulosti dokázala čelit předchozím krizím, ať už to byla covidová opatření, reakce na výzvy související s válkou na Ukrajině, nebo dopady energetické krize.

To, o co se fakulta může opřít i v nelehkých dobách, jsou především mimořádně schopní a šikovní zaměstnanci a studenti. Díky vám je fakulta stále úspěšná v získávání mezinárodních grantů, zapojuje se do řady mezinárodních aktivit i do budování nadnárodních výzkumných infrastruktur. Prostřednictvím svých zástupců ovlivňuje i podobu chystaných reforem v oblasti vzdělávaní, a to nejen budoucích učitelů.

Úspěšně pokračujeme i v implementaci HR Award a reflexi doporučení, která vyplynula z mezinárodního hodnocení vědy. Rozvíjíme spolupráci s komerčním sektorem, a to i ve výuce. Naše rozpočtová pravidla, která nám i v době současné nejistoty umožňují ocenit a motivovat, a přitom zachovat nezbytnou míru stability, jsou vzorem pro mnohé vysoké školy a fakulty po celé ČR. To všechno dohromady nám všem dává velkou naději, že jako fakulta obstojíme i v nelehké době očekávaného propadu veřejných financí.

Přeji nám všem, abychom během letních měsíců načerpali dostatek sil a energie, a těším se, že se po prázdninách opět společně pustíme do všech činností souvisejících se studiem, výukou a bádáním, které nám dělají radost a dávají smysl v každé době.

S přátelským pozdravem

Tomáš Kašparovský
Děkan


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.