HR Award
Cíle a harmonogram projektu

Co HR Award přinese
  • Dlouhodobě udržitelné, mezinárodní, prestižní a transparentního pracovní prostředí otevřené pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Zlepšení personálních procesů fakulty – moderní a otevřený nábor, pracovní podmínky umožňující atraktivní vědeckou kariéru, hodnocení zaměstnanců, školení a profesní rozvoj.
Termíny projektu
Příprava strategie
Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka 2.10.2017
Provedení interní analýzy procesů (Gap Analysis) a příprava akčního plánu (Action Plan) 1.1.–1.10.2018
Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu fakulty 1.10.2018
Akceptace strategie a akčního plánu Evropskou komisí 3.12.2018
Implementace
Implementace akčního plánu od prosince 2018
Interní sebehodnocení implementace původního akčního plánu po 2 letech a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců (Internal Review) 2.12.2020
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interního sebehodnocení 36 měsíců od přijetí interního sebehodnocení Evropskou komisí (26.2.2021)
Interní sebehodnocení po 3 letech a příprava na externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise na pracovištích fakulty (External Review) únor 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.