HR Award
Cíle a harmonogram projektu

Co HR Award přinese
  • Dlouhodobě udržitelné, mezinárodní, prestižní a transparentního pracovní prostředí otevřené pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Zlepšení personálních procesů fakulty – moderní a otevřený nábor, pracovní podmínky umožňující atraktivní vědeckou kariéru, hodnocení zaměstnanců, školení a profesní rozvoj.
Termíny projektu
Příprava strategie
Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka 2.10.2017
Provedení interní analýzy procesů (Gap Analysis) a příprava akčního plánu (Action Plan) 1.1.–1.10.2018
Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu fakulty 1.10.2018
Akceptace strategie a akčního plánu Evropskou komisí 3.12.2018
Implementace
Implementace akčního plánu od prosince 2018
Interní interim zhodnocení původního akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců 2.12.2020
Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interim zhodnocení 36 měsíců po interním interim zhodnocení
Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise na pracovištích fakulty prosinec 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.