Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

HR Award
Cíle a harmonogram projektu

Co HR Award přinese
  • Dlouhodobě udržitelné, mezinárodní, prestižní a transparentního pracovní prostředí otevřené pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Zlepšení personálních procesů fakulty – moderní a otevřený nábor, pracovní podmínky umožňující atraktivní vědeckou kariéru, hodnocení zaměstnanců, školení a profesní rozvoj.
Termíny projektu

Příprava strategie

Přihlášení se k principům Evropské charty a kodexu výzkumného pracovníka

2.10.2017

Provedení interní analýzy procesů (Gap Analysis) a příprava akčního plánu (Action Plan) 

1.1.–1.10.2018

Odeslání analýzy a akčního plánu na Evropskou komisi a publikování těchto dokumentů na webu fakulty

1.10.2018

Akceptace strategie a akčního plánu Evropskou komisí

3.12.2018

Implementace

Implementace akčního plánu                                          

od prosince 2018

Interní interim zhodnocení původního akčního plánu a vytvoření revidovaného akčního plánu na dalších 36 měsíců

2.12.2020

Implementace akčního plánu zrevidovaného v rámci interim zhodnocení

36 měsíců po interním interim zhodnocení

Externí hodnocení provedené zástupci Evropské komise na pracovištích fakulty

prosinec 2023