Program MUNI Mendel Doctorandus byl slavnostně zahájen!

Ačkoliv představení nového programu MMD pro aktivní doktorské studenty proběhlo již v rámci PhD day 14. 9. 2022, nyní jsme se poprvé měli možnost setkat s prvními aktivními studenty tváří v tvář. Setkání se konalo 25.10.2022 ve venkovních prostorách Univerzitního kampusu Bohunice a neslo se v uvolněném duchu. Přijatí studenti z programu MMD byli osobně přivítáni do programu proděkanem pro doktorské studium PřF, prof. Luďkem Bláhou a dalšími zástupci zapojených fakult. Program zkvalitňování přípravy doktorandů přišel podpořit i děkan přírodovědecké fakulty prof. Tomáš Kašparovský.

27. 10. 2022 Linda Nosková

Bez popisku

Na odpoledním „zahajovacím Aperó“ jsme tak mohli společně oslavit úspěšné přijetí studentů do programu MMD.

Do programu se přihlásilo celkem 45 studentů ze všech spolupracujících fakult a také z institutu CEITEC, přičemž přijato bylo 43 studentů.

Nejvíce studentů se do programu přihlásilo z Přírodovědecké fakulty, z čehož máme velkou radost. Vnímáme to jako jednoznačný signál, že studenti PřF mají o své studium zájem i v nadstandardní podobě a jsou velmi aktivní.

Další zájemci o studium v programu MUNI Mendel Doctorandus budou mít příležitost k přihlášení během ledna 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.