Máme novou směrnici Zajištění informační bezpečnosti

Od 1. dubna 2023 je informační bezpečnost na Přírodovědecké fakultě upravena novou směrnicí děkana č.1/2023 Zajištění informační bezpečnosti. Dokument upravuje nakládání s daty zaměstnavatele. Podívejme se dále, co vše s novou směrnicí souvisí.

13. 4. 2023 Barbora Wahlová

Od 1. dubna 2023 je informační bezpečnost na Přírodovědecké fakultě upravena novou směrnicí děkana č.1/2023 Zajištění informační bezpečnosti, vydanou stejně jako všechny oficiální dokumenty Přírodovědecké fakulty MU v české i anglické verzi. Dokument navazuje na směrnici MU č.10/2017 Používání informačních technologií a stanovuje a popisuje pravidla pro nakládání s daty zaměstnavatele. Praktické uplatnění pravidel je v gesci Oddělení informačních a komunikačních technologií Přírodovědecké fakulty MU (OIKT) ve spolupráci se správci informačních a komunikačních technologií (ICT) jednotlivých ústavů a pracovišť fakulty.

Bez popisku

Ačkoli je směrnice účinná od 1.4.2023, její plné uvedení do praxe fakulty předpokládáme do konce roku 2023.

Směrnice vznikla ve spolupráci oddělení informačních a komunikačních technologií, fakultní právničky, pracovní skupiny složené ze zástupců všech ústavů a oddělení HR Award."

Témata pro stanovení pravidel informační bezpečnosti vzešla z průzkumů prováděných na fakultě v roce 2018 v rámci příprav prvního akčního plánu personální strategie HR Award – HR Strategy for Researchers, HRS4R.

Pro účely použití datových úložišť a základních metod řízení dat a jejich zálohování směrnice klasifikuje typy dat a popisuje a odkazuje na dostupná datová úložiště.

V neposlední řadě nová fakultní pravidla doporučují využívat ke své pracovní komunikaci emailové účty zaměstnavatele, tj. fakulty a univerzity.

Více se o službách fakultního oddělení informačních a komunikačních technologií (OIKT) dozvíte na webu tohoto oddělení: https://it.muni.cz/sci/, kde najdete informace poskytovaných službách fakultních i univerzitních, novinkách, aktuálních výpadcích služeb a kontaktní formuláře pro technickou podporu.

Rádi byste sami ovlivnili směřování nové personální strategie na fakultě?

Vaše podněty v oblasti péče o zaměstnance jsou vítány a skupina HR Award Focus Group, rozdělená do tematických pracovních skupin, je otevřená pro nové zájemce, napište nám, přidejte se k nám.

Váš HR Award tým PřF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.