HR Award workshopy se zaměstnanci fakulty

30. 5. 2018

Jako další krok projektu HR Award na Přírodovědecké fakultě proběhly v květnu 2018 workshopy se zástupci z řad vědců všech pracovních úrovní a pozic (Researcher Focus Group Workshops) za účelem představení projektu a interaktivního sběru názorů. 

Prodiskutovali jsme všech 40 principů Evropské charty výzkumného pracovníka a kodexu pro nábor výzkumných pracovníků. Účastníci se vyjadřovali k oblastem, se kterými jsou spokojeni i k oblastem, kde v rámci přírodovědecké fakulty cítí příležitost ke změně nebo k rozvoji. Odpovědi byly zpracovány anonymně a staly se významnou součástí analýzy současného stavu (Gap Analysis projektu) a akčního plánu projektu.

Workshopy byly úvodem k aktivnímu zařazení vědců fakulty do celého projektu a další setkání budou následovat.

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.