Krizový management za polárním kruhem

Krátce po novém roce 2024 proběhlo na Přírodovědecké fakultě MU školení Krizový management za polárním kruhem se zaměřením na komunikační a psychologické aspekty excelentního dlouhodobého terénního výzkumu.

18. 1. 2024 Eliška Sobotková

Bez popisku

Specifické školení pro Český antarktický výzkumný program bylo připraveno díky spolupráci třech pracovišť: Geografický ústav – CARP, HR Award Office a Personální oddělení. Na základě společných setkání a pečlivé analýzy vzdělávacích potřeb se podařilo připravit obsahově unikátní školení. Požadovaným cílem bylo vybavit vedoucí výzkumníky expedice kompetencemi v oblastech krizového managementu, poskytování zpětné vazby pro prevenci konfliktních situací nebo schopnosti sebereflexe. Neméně důležité bylo také zaměřit se na sebepoznání a sebeřízení, práci s předsudky nebo týmovou diverzitou.

Téma manažerských dovedností v podmínkách extrémního terénního výzkumu ve ztížených podmínkách, např. za polárním kruhem, bylo velmi specifické a vyžadovalo konkrétní zkušenosti a kompetence školitele. Proto se v roli lektora představil MUDr. Mgr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM, který svou expertízu uplatnil jako školitel na Přírodovědecké fakultě MU již v minulosti. Tentokrát ovšem poprvé s tak specifickým obsahem.

Realizované školení bylo první z koncepce školení, které v budoucnu plánujeme zaměřit nejen na vedoucí pracovníky, ale i na další účastníky výzkumných expedicí. Pevně věříme, že se nám tento výstup projektu HRS4R/HR Award, v podobě pilotního konceptu školení podaří rozvinout a bude do budoucna využíván i dalšími pracovišti Přírodovědecké fakulty, jejichž výzkumné týmy realizují excelentní terénní výzkum.

Bez popisku

Vyhodnocení zpětné vazby po školení ukazuje, že účastníci, kteří se školení zúčastnili, velmi ocenili příležitost osvojit si teoretické i praktické dovednosti z krizového řízení, které v dohledné době využijí na expedici za polárním kruhem.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.