Spolupracujeme na personální strategii pro projekt Horizon Europe z oblasti plazmové fyziky: COLOSSE

HR Award tým SCI MUNI se podílí na přípravě personální strategie pro výzkumná centra tří partnerských institucí v rámci projektu Central European Platform for Plasma-enabled Surface Engineering (COLOSSE). Projekt propojuje Masarykovu univerzitu (centrum Ceplant), Západočeskou univerzitu v Plzni a Univerzitu Komenského v Bratislavě. Cílem vytvářené personální strategie je podpořit mezinárodní nábor, adaptaci a rozvoj výzkumníků, v souladu s Evropskou chartou a kodexem výzkumných pracovníků.

24. 5. 2024 Barbora Wahlová

Bez popisku

V dubnu 2024 proběhl v prostorách děkanátu Přírodovědecké fakulty MU dvoudenní kick-off projektu Horizon Europe COLOSSE. Projekt je financovaný z výzvy Pathways to Synergies 2023 (Horizon Europe). COLOSSE propojuje česká a slovenská výzkumná pracoviště v oblasti plazmového povrchového inženýrství a zvyšuje jejich potenciál pro Horizont Europe a budoucí EU programy v oblasti výzkumu a inovací.

Úvodního workshopu se zúčastnili zástupci všech tří partnerských výzkumných pracovišť. Za Masarykovu univerzitu na projektu pracuje tým profesora Petra Vašiny, ředitele Ústavu fyziky a technologií plazmatu Přírodovědecké fakulty včetně centra Ceplant, zástupci Grantového oddělení RMU a pracovnice HR Award oddělení Přírodovědecké fakulty, Barbora WahlováZuzana Hrabovská. V oblasti personální strategie je jejich úkolem zmapovat nábor, adaptaci a rozvoj ve všech třech partnerských institucí a vytvořit zastřešující strategii, která bude v souladu s principy Evropské charty a kodexu výzkumných pracovníků, která umožní pro projekt úspěšně najít, přijmou, začlenit do týmu a vyškolit kvalitní postdoktorské výzkumníky ze zahraničí.

Další informace k zahájení projektu najdete zde.

 

Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.