Příklady dobré praxe v mentoringu – konference Eument-net v Neapoli

8. 10. 2019 Barbora Wahlová

V září 2019 jsme se společně s kolegy z několika dalších českých institucí implementujících personální strategii HRS4R zúčastnili konference Inequality vs inclusiveness in changing academic governance: policies, resistances, opportunities spoluorganizované evropskou mentoringovou sítí Eument-net v Neapoli, na  University of Naples Federico II.

Na konferenci se prezentovala a diskutovala rozličná témata z oblasti diverzity, rovných příležitostí i zajištění inkluze v akademickém a výzkumném prostředí, včetně příkladů dobré praxe z výzkumných institucí napříč Evropou. Důležitým paralelním tématem konference byly mentoringové programy nabízející cílenou podporu a rozvoje vědkyň a vědců v různých fázích jejich kariéry. Poslední den konference se sešel užší výbor sítě Eument.net, a jako její „Associate Member“ jsme měli možnost ovlivnit směřování sítě pro příští rok. Na konferenci jsme získali inspiraci, nové kontakty i doporučení pro další implementaci strategieHRS4R v oblasti aktivit pro early-stage researchers na Přírodovědecké fakultě MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.