Rozvojové workshopy pro PhD studenty/tky a Postdoktorské pracovníky/ice Přírodovědecké fakulty MU

V průběhu dubna a května 2022 jsme v rámci naplňování fakultního akčního plánu projektu HR Award zorganizovali celkem tři workshopy v anglickém jazyce pro tzv. Early Stage Researchers Přírodovědecké fakulty MU neboli vědce a vědkyně v rané fázi jejich kariéry.

16. 5. 2022

28. 4. 2022 proběhl prezenčně na Kotlářské workshop pro PhD studenty/tky s názvem „My Future Career Path after PhD“. Cílem tohoto workshopu bylo pomoci ujasnit PhD studentům a studentkám jejich preference a priority v oblasti práce a kariéry.

29. 4. 2022 proběhl prezenčně na Kampusu workshop pro Postdoktorské pracovníky/ice s názvem „Academic Career Planning – What to Keep in Mind“. Jeho cílem bylo seznámit začínající vědce a vědkyně s formálními a neformálními požadavky spojenými se zahájením jejich akademické kariéry a ujasnit si, na co se v jednotlivých fázích kariéry soustředit a čemu a proč věnovat pozornost.

Obě tato školení vedly lektorky z Akademie věd České republiky Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D. & Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

11. 5. 2022 proběhl pro stejnou skupinu online workshop „Cross-Cultural Differences in Communication and Professional Cooperation“. Lektorka PaedDr. Eva Gáboríková, PhD., ACC, M.A. připravila interaktivní program, jehož cílem bylo seznámit účastníky a účastnice s hodnotami, které jsou klíčové pro komunikaci a spolupráci napříč kulturami a naučit se předcházet nedorozuměním plynoucím z rozdílů mezi kulturami.

Všechna tato školení byla financována z projektu MŠMT, Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU.

Děkujeme účastníkům za jejich zájem a aktivní přístup a věříme, že pro ně workshopy byly obohacující a inspirující.

Na květen a červen 2022 připravujeme další školení určená primárně pro vedoucí pracovníky a pracovnice: Genderová dimenze v řízení PřF, které se bude konat prezenčně na Kampusu, a Školení pracovního práva, které se bude konat prezenčně jednou na Kotlářské a jednou na Kampusu.

S přáním příjemného nadcházejícího léta

HR Award Office SCI MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.