Rozvojové workshopy pro PhD studenty/tky a Postdoktorské pracovníky/ice Přírodovědecké fakulty MU

V průběhu dubna a května 2022 jsme v rámci naplňování fakultního akčního plánu projektu HR Award zorganizovali celkem tři workshopy v anglickém jazyce pro tzv. Early Stage Researchers Přírodovědecké fakulty MU neboli vědce a vědkyně v rané fázi jejich kariéry.

16. 5. 2022

Bez popisku

28. 4. 2022 proběhl prezenčně na Kotlářské workshop pro PhD studenty/tky s názvem „My Future Career Path after PhD“. Cílem tohoto workshopu bylo pomoci ujasnit PhD studentům a studentkám jejich preference a priority v oblasti práce a kariéry.

29. 4. 2022 proběhl prezenčně na Kampusu workshop pro Postdoktorské pracovníky/ice s názvem „Academic Career Planning – What to Keep in Mind“. Jeho cílem bylo seznámit začínající vědce a vědkyně s formálními a neformálními požadavky spojenými se zahájením jejich akademické kariéry a ujasnit si, na co se v jednotlivých fázích kariéry soustředit a čemu a proč věnovat pozornost.

Obě tato školení vedly lektorky z Akademie věd České republiky Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D. & Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.

11. 5. 2022 proběhl pro stejnou skupinu online workshop „Cross-Cultural Differences in Communication and Professional Cooperation“. Lektorka PaedDr. Eva Gáboríková, PhD., ACC, M.A. připravila interaktivní program, jehož cílem bylo seznámit účastníky a účastnice s hodnotami, které jsou klíčové pro komunikaci a spolupráci napříč kulturami a naučit se předcházet nedorozuměním plynoucím z rozdílů mezi kulturami.

Všechna tato školení byla financována z projektu MŠMT, Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU.

Děkujeme účastníkům za jejich zájem a aktivní přístup a věříme, že pro ně workshopy byly obohacující a inspirující.

Na květen a červen 2022 připravujeme další školení určená primárně pro vedoucí pracovníky a pracovnice: Genderová dimenze v řízení PřF, které se bude konat prezenčně na Kampusu, a Školení pracovního práva, které se bude konat prezenčně jednou na Kotlářské a jednou na Kampusu.

S přáním příjemného nadcházejícího léta

HR Award Office SCI MU

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.