Školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky Přírodovědecké fakulty MU

V průběhu listopadu 2021 proběhla v rámci naplňování fakultního akčního plánu projektu HR Award celkem čtyři celodenní školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky Přírodovědecké fakulty MU. První dva bloky školení proběhly 9. 11. 2021 prezenční formou pro vedoucí děkanátních a administrativních oddělení na Kotlářské a 10. 11. 2021 pro vedoucí výzkumné pracovníky v areálu Kampusu v Bohunicích. Dva následující bloky proběhly online pro všechny vedoucí pracovníky společně. Všechna tato školení byla financována z projektu MŠMT, Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU.

30. 11. 2021

Lektor ze společnosti Image Lab, MUDr. Mgr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM, pro účastníky připravil zážitkový trénink, který zahrnoval manažerské hry, případové studie umožňující simulovat rozhodovací procesy v náročných manažerských situacích, teoretické bloky zaměřené na management a organizaci týmové práce, motivaci a angažovanost zaměstnanců nebo nácvik zvládání kritických situací v komunikaci.

Všem účastníkům děkujeme za jejich aktivní účast a věříme, že na školeních nalezli inspiraci pro svou další manažerskou činnost.

Na konec ledna 2022 máme v plánu ještě zorganizovat školení Jak vést hodnotící pohovory, které bude primárně nabízeno vedoucím pracovníkům ústavů začínajících s implementací procesu hodnocení zaměstnanců.

HR Award Office SCI MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.