Školení pro zahraniční zaměstnance/kyně Přírodovědecké fakulty MU

Storytelling, How to Make Convincing Arguments a Leadership Basics – tři školení v anglickém jazyce, která pro zahraniční zaměstnance připravila Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s CERPEKEM.

3. 11. 2023 Eliška Sobotková

Bez popisku

Přírodovědecká fakulta MU se opět angažovala v rozvoji měkkých dovedností svých zahraničních zaměstnanců. Ve spolupráci s CERPEKEM uspořádala v roce 2023 sérii tří workshopů v anglickém jazyce, které se zaměřily na klíčové aspekty komunikace, argumentace a vedení.

Třídílná série zahrnovala tyto workshopy:

  • Storytelling, který se konal
    v červnu jako první, se obsahově zaměřil na umění vyprávění příběhů a jeho využití v profesionálním kontextu. Účastníci si osvojili např. dovednost, jak si získat a udržet publikum nebo jak definovat cíl a jasnou strukturu své komunikace.
  • How to Make Convincing Arguments proběhl v říjnu s cílem rozvíjet schopnost přesně předávat informace, vytvářet účinné argumenty a vést jednání pomocí funkčních otázek.
  • Leadership Basics zakončil v listopadu celou sérii školení a účastníkům napomohl osvojit si čtyři klíčové dovednosti vedení, které lze využít v týmové komunikaci.

Všechny tři workshopy se konaly v prostorách zasedací místnosti na Kampusu, kde se účastníci setkali postupně s dvěma lektory ze vzdělávací organizace Azteka. Václav Strnadel provedl účastníky prvními dvěma workshopy a Pavla Líčeníková zaujala lektorskou roli v posledním z řady školení.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem účastníkům, kteří se workshopů zúčastnili a měli tak příležitost diskutovat s lektorem danou problematiku v menší skupině. Věříme, že zaměstnanci/kyně tento intenzivní zážitek využili ve svůj prospěch a že budou moci nově nabyté znalosti a dovednosti uplatnit při své práci na Přírodovědecké fakultě MU.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.