Výsledky dotazníkového průzkumu PřF MUNI z října 2023

V souvislosti s důležitým milníkem zavádění fakultní personální strategie – obnovením certifikace HR Excellence in Research Award, který Přírodovědeckou fakultu MU čeká v roce 2024, jsme v říjnu 2023 oslovili zaměstnance a zaměstnankyně fakulty s žádostí o vyplnění anonymního online dotazníku.

24. 1. 2024 Barbora Wahlová Zuzana Hrabovská

Bez popisku

Cílem dotazníkového průzkumu bylo zjistit, nakolik jsou již zavedené postupy pro oblast péče o zaměstnance užitečné a získat další podněty do nového fakultního plánu HRS4R/HR Award na období 2024 - 2027.

Dotazník vyplnilo a průzkumu se účastnilo 422 respondentů z celkem 1331 zaměstnanců fakulty (údaj k 18.10.2023). To představovalo celkovou návratnost 32%.

Souhrnnou zprávu z dotazníkového průzkumu si můžete přečíst zde:

Zpráva z dotazníkového průzkumu PřF MUNI 2023

Děkujeme všem, kteří jste se průzkumu zúčastnili, za vaši pomoc a příspěvek k určení dalších prioritních oblastí personální strategie fakulty v projektu HR Excellence in Research Award SCI MUNI.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.