Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 06, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 06
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 07
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1435
549 49 7914
549 49 7943
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 5 0
Pedagogičtí pracovníci: 2 0
Profesoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 3 0
Celkový počet vyučujících: 2 0
zaměstnanců: 2 0

platné ke dni 24. 11. 2020