Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 4 4
Pedagogičtí pracovníci: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 3
Celkový počet vyučujících: 1 1
zaměstnanců: 1 1

platné ke dni 13. 12. 2019