Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 13 11
Odborní a techničtí pracovníci: 12 10
Ostatní zaměstnanci: 1 1

platné ke dni 7. 4. 2020