Ekonomické oddělení

Vedoucí oddělení

Ing. Mgr. Miroslava Černá

telefon: 549 49 1404
e‑mail: ,

Agenda

 • Odpovědnost za vedení ekonomické agendy fakulty
 • Rozpočet fakulty a ústavů
 • Fondy
 • Rozbory hospodaření
 • Konzultace

Ekonomové

Agenda

 • Tuzemské platby

Jarmila Fraňková

telefon: 549 49 1481
e‑mail:

Agenda

 • Hlavní pokladna
 • Zaúčtování a kontrola nákupů vedlejších pokladen

Ing. Martin Horálek

telefon: 549 49 5001
e‑mail:

Agenda

 • Investiční plán
 • Čerpání FRIM
 • Kontrola náležitostí investičních nákupů
 • Účtování investičních nákupů

Marcela Kočířová

telefon: 549 49 3746
e‑mail:

Agenda

 • Účtování DHM, DNM
 • Tuzemské závazky
 • Evidence investičního majetku
 • Účtování investičního majetku

Lenka Miškechová

telefon: 549 49 5910
e‑mail:

Agenda

 • Tuzemské platby

Zdeňka Nekvapilová

telefon: 549 49 6108
e‑mail:

Agenda

 • Zálohy v hotovosti
 • Metodické vedení sekretářek
 • Změny v systému Magion - sledování, zaškolení ostatních pracovníků
 • Aktivace materiálu
 • Stipendia

Agenda

 • Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady
 • DPH

Helena Pilerová

telefon: 549 49 5650
e‑mail:

Agenda

 • Fakturovaná činnost, kontrola projektů k fakturované činnosti
 • Platby do zahraničí
 • Zahraniční výkaznictví
 • DPH

Petra Rozíková

telefon: 549 49 5291
e‑mail:

Agenda

 • Účtování DHM, DNM
 • Tuzemské závazky
 • Zálohové platby
 • Kontrola vstupních dokladů DHM, DNM
 • Hmotné odpovědnosti
 • Tisk inventárních štítků
 • Cestovní náhrady

Martin Starý

telefon: 549 49 7064
e‑mail:

Agenda

 • Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady
 • Silniční daň

Hana Svobodová

telefon: 549 49 8222
e‑mail:

Agenda

 • Evidence a správa majetku
 • Evidence a účtování drobného majetku
 • Převody majetku, zapůjčený majetek, nabídky nevyužitého majetku
 • Zabezpečení inventarizace
 • Aktivace materiálu
 • Samostatná evidence majetku děkanátu
 • Likvidace

Mgr. Ilona Válková

telefon: 549 49 5182
e‑mail:

Agenda

 • Fakturace
 • Platby do zahraničí
 • Cestovní náhrady
 • Účetní agenda spojena s projekty spolufinancovaných ze strukturálních fondů