10. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 18. října 2021, přijaté závěry a usnesení. 

19. 10. 2021 Pavel Lízal

Desáté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo ve dne 18. října 2021 od 15:00 hodin v posluchárně G2, budova č. 11 v areálu na Kotlářské.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Projednání návrhu na jmenování děkana Přírodovědecké fakulty MU pro období 2022-2026.
3. Různé.


Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU zvolil za kandidáta na funkci děkana pro období 2022 až 2026 doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.