11. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 8. listopadu 2021, přijaté závěry a usnesení.

9. 11. 2021 Pavel Lízal

Jedenácté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 8. listopadu 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu v 1. patře v areálu na Kotlářské.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Informace o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu RECETOX na PřF MU
4. Volba nového člena do Ubytovací komise
5. Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU
6. Různé
a) Podnět Rozšířeného kolegia děkana ke změně volebního systému do Komory akademických pracovníků AS PřF MU
b) Zprávy děkana
c) Termíny zasedání AS PřF

Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU byl informován o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu RECETOX na PřF MU.
2) AS PřF MU zvolil členkou Ubytovací komise Mgr. Petru Martinkovou. 
3) Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU.
4) AS PřF považuje současný volební systém do KAP AS PřF za fungující a spravedlivý vzhledem k rozmanité velikosti jednotlivých součástí fakulty a neshledává důvod pro diskusi nad jeho změnou.
5) Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 14.2.2022, 14.3.2022, 11.4.2022, 9.5.2022 (místo konání Kampus Bohunice).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.