13. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 10. ledna 2022, přijaté závěry a usnesení.

11. 1. 2022 Pavel Lízal

Třinácté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 10. ledna 2022 od 15:00 hodin v posluchárně 306, areál B11 v Kampusu v Bohunicích.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Zprávy děkana
3. Rezignace předsedy AS PřF MU
4. Volba předsedy/předsedkyně AS PřF MU
5. Různé


Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU zvolil předsedou AS PřF MU doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.