14. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 14. února 2022 od 15:00 hodin v hybridní formě, přijaté závěry a usnesení.

15. 2. 2022

14. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 14. února 2022 od 15:00 hodin v hybridní formě v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu a přes aplikaci MS Teams.

Schválený program zasedání:
 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů
 3. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 4. Návrh na rozšíření doktorského studijního programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů o spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR.
 5. Opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2022/2023
 6. Vyslovení souhlasu se jmenováním členů vědecké rady.
 7. Organizační řád Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 8. Volba předsedy Ekonomické komise
 9. Informace o výběrovém řízení na funkci ředitele/ředitelky NCBR.
 10. Různé
Přijaté závěry a usnesení:
 1. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s článkem 16 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření doktorského studijního programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů o spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR.
 3. Akademický senát vyslovuje souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MU:prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc., brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., Prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D., doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat., doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 4. Akademický senát PřF MU zvolil předsedou Ekonomické komise AS PřF MU prof. Ing. Vladimíra Šindeláře, Ph.D.
 5. Akademický senát PřF MU byl informován o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu NCBR.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.