15. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 15. března 2022 od 15:00 hodin, přijaté závěry a usnesení.

15. 3. 2022

15. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 14. března 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

Schválený program zasedání:
 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů
      - Koncepce řešení problému týkajícího se sexuálního obtěžování v rámci fakulty.
      - Informace týkající se cenové politiky univerzitní Menzy.
      - Oborové rozvrstvení členů Vědecké rady.
 3. Vyslovení souhlasu se jmenováním členů Vědecké rady.
 4. Vyslovení souhlasu ke jmenováním proděkana pro zahraniční vztahy.
 5. Aktivity Přírodovědecké fakulty týkající se současné situace na Ukrajině.
 6. Aktuální stav počtu přihlášek na PřF a budoucí směřování kampaně pro uchazeče.
  Různé
Přijaté závěry a usnesení:
 1. Akademický senát vyslovil souhlas se jmenováním těchto členů Vědecké rady PřF MU: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D., prof. Dr. Ing. Jan Mareš
 2. Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana jmenovat doc. Mgr. Ctirada Hofra, Ph.D. proděkanem pro zahraniční vztahy.
 3. Akademický senát vyslovil souhlas se jmenováním doc. Mgr. Ctirada Hofra, Ph.D. za člena Vědecké rady PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU odsuzuje útok Ruské federace na území suverénního státu Ukrajina a vyjadřuje svou solidaritu s občany Ukrajiny a se členy akademických obcí ukrajinských univerzit i vědeckých institucí. Zároveň Akademický senát PřF MU odmítá jakékoli projevy diskriminace na základě státní příslušnosti nebo národnosti, a to vzhledem k tomu, že na  svobodné akademické půdě nesmí být uplatňovány principy kolektivní viny.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.