16. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 11. dubna 2022 od 15:00 hodin, přijaté závěry a usnesení.

11. 4. 2022 Jan Lochman

16. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 11. dubna 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

Schválený program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů
 3. Opatření děkana - Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2022
 4. Celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2022.
 5. Celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2022
 6. Opatření děkana - Opatření ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity.
 7. Vyslovení souhlasu se jmenováním člena Vědecké rady.
 8. Různé

 

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2022
 2. Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2022.
 3. Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2022.
 4. Akademický senát vyslovil souhlas se jmenováním prof. RNDr. Omara Šerého, Ph.D. za člena Vědecké rady PřF MU.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.