17. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 9. května 2022 od 15:00 hodin, přijaté závěry a usnesení.

12. 5. 2022 Jan Lochman

17. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 9. května 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

Schválený program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů
 3. Návrh na rozšíření bakalářského studijního programu Životní prostředí a zdraví o dvě nové specializace
 4. Rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2022 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů
 5. Opatření děkana - Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 6. Opatření děkana - Pravidla a podmínky přijímacího řízení
 7. Opatření děkana - Pravidla a podmínky pro přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi do bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023
 8. Opatření děkana - Výuka a tvorba studijních programů
 9. Různé

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s článkem 16 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem rozšíření bakalářského studijního programu Životní prostředí a zdraví o dva nové studijní plány ve formě specializace.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2022 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 3. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 5. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Pravidla a podmínky pro přijímací řízení pro ukrajinské studenty v nouzi do bakalářského a navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023.
 6. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Výuka a tvorba studijních programů.

 

Termíny dalších zasedání AS PřF v podzimním semestru 2022: 

9-10.9.2022 - Výjezdní zasedání, 10.10.2022, 14.11.2022 a 12.12.2022


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.