19. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 9. září 2022 od 14:00 hodin, přijaté závěry a usnesení.

15. 9. 2022 Jan Lochman

19. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 9. září 2022 od 14:00 hodin na zámku Křtiny.

Schválený program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů
 3. Výroční zpráva o činnosti PřF MU v roce 2021
 4. Výroční zpráva o hospodaření PřF MU v roce 2021
 5. Opatření děkana – Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 6. Volba zástupce studentů do Disciplinární komise fakulty
 7. Fixace A(PVČ) a DKRVO (fixní část) vs. dynamika změn výkonů ústavů na fakultě
 8. Strategie a pohled univerzity k optimální struktuře nabídky studijních programů a jejich skladby
 9. Organizační řád Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 10. Opatření děkana – Povinné očkování studentů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity proti virové hepatitidě typu B
 11. Různé

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2021.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2021.
 3. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 4. Akademický senát schvaluje studenta Mgr. Jana Maška za člena Disciplinární komise fakulty.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.