2. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

10. 11. 2020 Pavel Lízal

které se konalo dne 9. listopadu 2020, přijaté závěry a usnesení.

Druhé zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 9. listopadu 2020 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního programu Biofyzika
4. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty)
5. Volba předsedů VaMK, EK a LK AS PřF MU
6. Různé


Přijaté závěry a usnesení:

  1. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem přeměny studijního programu Biofyzika a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
  2. Akademický senát PřF MU schvaluje Jednací řád Vědecké rady PřF MU ve znění předloženém děkanem.
  3. AS PřF MU zvolil předsedou Volební a mandátové komise AS PřF MU Mgr. Davida Krumla, Ph.D.
  4. AS PřF MU zvolil předsedou Ekonomické komise AS PřF MU doc. Mgr. Jana Lochmana, Ph.D.
  5. AS PřF MU zvolil předsedou Legislativní komise AS PřF MU RNDr. Milana Baláže, Ph.D.
  6. AS PřF MU zvolil členkou Ubytovací komise Bc. Kateřinu Weisovou.
  7. Studentská komora AS PřF MU zvolila členkou Stravovací komise RNDr. Vendulu Svobodovou.
  8. AS PřF MU se připojuje k výzvě panelistů 3. diskusního fóra Přírodovědecké fakulty UK.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.