20. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2017-2020

se konalo dne 20. dubna 2020, přijaté závěry a usnesení.

21. 4. 2020 Milan Baláž

20. zasedání AS PřF MU se konalo dne 20. dubna 2020 od 16 hodin formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:

 1. Kontrola úkolů.
 2. Opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2020.
 3. Rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2020 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 4. Vyslovení souhlasu se jmenováním doc. RNDr. Evy Bártové, Ph.D., členkou Vědecké rady PřF MU.
 5. Volba členů Volební a mandátové komise AS PřF MU za volební obvody biologie a chemie.
 6. Různé.

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2020.
 2. Akademický senát PřF MU schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2020 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.
 3. Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním doc. RNDr. Evy Bártové, Ph.D., členkou Vědecké rady PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU zvolil Mgr. Hanu Cempírkovou, Ph.D., členkou Volební a mandátové komise AS PřF MU za volební obvod biologie.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil doc. Ing. Martina Mandla, CSc., členem Volební a mandátové komise AS PřF MU za volební obvod chemie.

Příští zasedání senátu je plánováno na 18. května 2020 od 16 hodin, formou telekonference pomocí MS Teams.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.