20. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 10. října 2022 od 15:00 hodin, přijaté závěry a usnesení.

10. 10. 2022 Jan Lochman

20. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 10. října 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu v 1. patře v areálu na Kotlářské.

Schválený program zasedání:

 1. Schválení programu zasedání
 2. Kontrola úkolů
 3. Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 4. Opatření děkana – Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 5. Organizační řád Centra RECETOX
 6. Akreditaci nového NMgr. studijního programu Geography of Global Environmental Change
 7. Různé

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schvaluje Disciplinární řád pro studenty Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 2. Akademický senát PřF MU schvaluje opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 3. Akademický senát PřF MU schvaluje Organizační řád Centra RECETOX.
 4. Akademický senát PřF MU projednal a souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 15 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem vzniku navazujícího magisterského studijního programu Geography of Global Environmental Change, jeho garanta prof. RNDr. Petra Dobrovolného, CSc., a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU a Radě pro vnitřní hodnocení MU ke schválení. Akademický senát PřF MU konstatuje, že vznik programu je plně v souladu s Dlouhodobou rozvojovou strategií PřF MU 2021 schválenou AS PřF MU a přímo naplňuje její strategický cíl 1.4., je v souladu s 1. prioritou Strategického záměru MU 2021-28 a přímo naplňuje jeho cíl 1.5. schválený AS MU.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.