21. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2017-2020

které se konalo dne 18. května 2020,  závěry a přijatá usnesení.

19. 5. 2020 Milan Baláž

21. zasedání Akademického senátu PřF MU se konalo dne 18. května 2020 od 16 hodin formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:

 1. Kontrola úkolů.
 2. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 3. Opatření děkana ke studijnímu a zkušebnímu řádu MU.
 4. Organizační řády ústavů, jejich geneze a současný stav.
 5. Organizační řád Ústavu botaniky a zoologie.
 6. Organizační řád Ústavu matematiky a statistiky.
 7. Organizační řád Ústavu fyzikální elektroniky.
 8. Různé.

Závěry a přijatá usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
 2. Akademický senát PřF MU projednal Opatření děkana ke studijnímu a zkušebnímu řádu MU.
 3. Akademický senát PřF MU vyzývá ředitele/ředitelky ústavů PřF MU (dle přílohy č. 1 Statutu PřF MU) k dodržování platných znění ústavních organizačních řádů. Současně apeluje na členy komory akademických pracovníků AS PřF MU, aby a) důsledně plnili svoji dohlížecí a informační roli v jim příslušných radách ústavů, b) důsledně plnili svoji organizační a informační roli při shromážděních pracovníků ústavů, jichž jsou zaměstnanci, c) v případě zjištění porušování platného legislativního rámce fungování daného ústavu neprodleně informovali AS PřF MU.
 4. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu botaniky a zoologie.
 5. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu matematiky a statistiky.
 6. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu fyzikální elektroniky.

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.