3. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 14. prosince 2020, přijaté závěry a usnesení.

15. 12. 2020 Pavel Lízal

Třetí zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 14. prosince 2020 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Organizační řád Centra RECETOX
4. Organizační řád UFKL
5. Výroční zpráva o činnosti PřF MU v roce 2019
6. Výroční zpráva o hospodaření PřF MU v roce 2019
7. Různé


Přijaté závěry a usnesení:

1) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Centra RECETOX.
2) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu fyziky kondenzovaných látek.
3) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o činnosti PřF MU v roce 2019.
4) Akademický senát PřF MU schválil Výroční zprávu o hospodaření PřF MU v roce 2019.
5) Akademický senát PřF MU zvolil členem Ekonomické komise AS PřF MU RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
6) Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 8. února (termín pro případ potřeby), 22. března, 19. dubna, 10. května a 11. října 2021.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.