6. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 19. dubna 2021, přijaté závěry a usnesení.

20. 4. 2021

Šesté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 19. dubna 2021 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Organizační řád UBZ
3. Kontrola úkolů
4. Opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2021
5. Rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2021 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů
6. Různé

Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Ústavu botaniky a zoologie.
2) Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla rozdělování finančních prostředků PřF MU v roce 2021.
3) Akademický senát PřF MU schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2021 na rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.