6. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2023-2026

které se konalo 6. května 2024, přijaté závěry a usnesení.

6. 5. 2024 Vít Kudrle

Šesté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2023-2026 se konalo 6. května 2024 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 děkanátu v kampusu Bohunice.

Schválený program zasedání:

 1. Organizační řád Geografického ústavu
 2. Akreditace - vznik programu B-MVZ Management vodních zdrojů (garant dr. T. Kuchovský)
 3. Akreditace - vznik programu B-BB Biology and Biochemistry (garant prof. O. Šerý)
 4. Vyslovení souhlasu ke jmenování člena Disciplinární komise (náhrada za Bc. A. Ireinovou)
 5. Volba člena Volební a mandátové komise (náhrada za dr. D. Kevického)
 6. Různé

 

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Geografického ústavu
 2. Akademický senát PřF MU projednal a souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s předloženými žádostmi dle seznamu níže, včetně jmenování příslušných garantů studijních programů, a doporučuje je Vědecké radě PřF MU a Radě pro vnitřní hodnocení MU ke schválení:
  • vznik programu B-MVZ Management vodních zdrojů (garant dr. T. Kuchovský)
  • vznik programu B-BB Biology and Biochemistry (garant prof. O. Šerý)
 3. Akademický senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování Bc. Natálie Šelleové do Disciplinární komise PřF MU
 4. Akademický senát PřF MU zvolil Bc. Martina Smolka jako člena Volební a mandátové komise
 5. Akademický senát PřF MU se usnesl, že sedmé zasedání (první podzimní) v termínu 11.-12.10.2024 bude výjezdní

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.