9. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 10. a 11. září 2021, přijaté závěry a usnesení.

13. 9. 2021 Pavel Lízal

Deváté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo ve dnech 10. září 2021 od 15:30 hodin a 11. září 2021 od 9:30 hodin, Hotel Žebětínský Dvůr.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Vyslovení souhlasu se jmenováním prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon. D.Sc., Dr. h.c., členem Vědecké rady PřF MU
4. Průběžná zpráva Komise k projednání návrhu na jmenování děkana - informace o nominacích
5. Různé
6. Diskuse s kandidáty na děkana (sobota 11.9.2021 od 9:30)

Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU souhlasí se jmenováním prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon. D.Sc., Dr. h.c., členem Vědecké rady PřF MU.
2) Akademický senát PřF MU vyzval vedení fakulty k přípravě plánu a harmonogramu realizace opatření na podporu zaměstnanců a studujících s malými dětmi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.