Konečné výsledky voleb do AS PřF MU 2020-2023

v jednotlivých volebních obvodech a zápis Volební a mandátové komise AS PřF MU.

30. 6. 2020 Milan Baláž

Více článků

Přehled všech článků