Pozvánka na 11. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 8. listopadu 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu v 1. patře v areálu na Kotlářské.


 

2. 11. 2021 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 11. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 8. listopadu 2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu v 1. patře v areálu na Kotlářské.

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Informace o výsledku výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu RECETOX na PřF MU
4. Volba nového člena do Ubytovací komise
5. Opatření děkana Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU
6. Různé
a) Podnět Rozšířeného kolegia děkana ke změně volebního systému do Komory akademických pracovníků AS PřF MU
b) Zprávy děkana


Zasedání Akademického senátu jsou veřejná, hosté jsou vítáni.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.