Pozvánka na 14. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 14. února 2022 od 15 hodin hybridní formou - fyzicky zasedací místnosti B17/432 na Kampusu a také prostřednictvím aplikace MS Teams.

7. 2. 2022 Jan Lochman

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 14. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude vzhledem k aktuální epidemiologické situaci konat dne 14. února 2021 od 15:00 hodin v hybridní formě, a to v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu a přes aplikaci MS Teams.

Předběžný program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání.
  2. Kontrola úkolů.
  3. Návrh na rozšíření doktorského studijního programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů o spolupráci s Ústavem biologie obratlovců AV ČR.
  4. Opatření děkana Podmínky stipendijních program Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
  5. Opatření děkana Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2022/2023.
  6. Vyslovení souhlasu se jmenováním členů vědecké rady.
  7. Organizační řád Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
  8. Volba předsedy Ekonomické komise.
  9. Informace o výběrovém řízení na funkci ředitele/ředitelky NCBR.
  10. Různé

V případě nemožnosti osobní účasti se k zasedání můžete připojit pomocí tohoto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3addb4aaa5854746fc813311a135fb3bbe%40thread.tacv2/1644268761720?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf327b6-e4b8-4874-815e-86c3f8af50d9%22%7d

V případě, že se budete připojovat pomocí webového prohlížeče, je nezbytné použít buď Chrome nebo Edge. V případě, že by vám odkaz nefungoval, pak prosím požádejte na e-mailu 2538@mail.muni.cz o zřízení přístupu k tomuto zasedání (nejlépe v dostatečném časovém předstihu, v průběhu zasedání již nelze garantovat bezprostřední zřízení přístupu).

Zasedání Akademického senátu jsou veřejná, hosté jsou vítáni.

Doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.