Pozvánka na 18. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se bude konat dne 13. června 2022 od 15:00 hodin v hybridní formě, a to v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu a přes aplikaci MS Teams.

7. 6. 2022 Jan Lochman

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 18. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 13. června 2022 od 15:00 hodin v hybridní formě, a to v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu a přes aplikaci MS Teams.

 

Předběžný program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Prodloužení akreditace NMgr studijního programu Aplikovaná geografie a geoinformatika a Geografická kartografie a geoinformatika
  3. Různé

V případě nemožnosti osobní účasti se k zasedání můžete připojit pomocí tohoto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3addb4aaa5854746fc813311a135fb3bbe%40thread.tacv2/1654584380910?context=%7b%22Tid%22%3a%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22%2c%22Oid%22%3a%22aaf327b6-e4b8-4874-815e-86c3f8af50d9%22%7d

 

Zasedání Akademického senátu jsou veřejná, hosté jsou vítáni.
Doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.