Pozvánka na 2. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

2. 11. 2020 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na druhé zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 9. listopadu 2020 od 15 hodin on-line videokonference prostřednictvím MS Teams.

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Návrh přeměny navazujícího magisterského studijního programu Biofyzika
4. Jednací řád Vědecké rady PřF MU (vnitřní předpis fakulty)
5. Volba předsedů VaMK, EK a LK AS PřF MU
6. Různé

K zasedání se můžete připojit pomocí tohoto odkazu

V případě, že se budete připojovat pomocí webového prohlížeče, je nezbytné použít buď Chrome nebo Edge. Prosím, požádejte na této adrese nebo na mailu 2538@mail.muni.cz o zřízení přístupu k tomuto zasedání (nejlépe v dostatečném časovém předstihu, v průběhu zasedání již nelze garantovat bezprostřední zřízení přístupu, je nutné počítat minimálně s několikaminutovým prodlením).

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.