Pozvánka na 3. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

8. 12. 2020 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 3. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 14. prosince 2020 od 15 hodin on-line prostřednictvím MS Teams.

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Organizační řád Centra RECETOX
4. Organizační řád UFKL
5. Výroční zpráva o činnosti PřF MU v roce 2019
6. Výroční zpráva o hospodaření PřF MU v roce 2019
7. Různé

K zasedání se můžete připojit pomocí tohoto odkazu.

V případě, že se budete připojovat pomocí webového prohlížeče, je nezbytné použít buď Chrome nebo Edge. Prosím, požádejte na této adrese nebo na mailu 2538@mail.muni.cz o zřízení přístupu k tomuto zasedání (nejlépe v dostatečném časovém předstihu, v průběhu zasedání již nelze garantovat bezprostřední zřízení přístupu, je nutné počítat minimálně s několikaminutovým prodlením).

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.