Pozvánka na 5. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

Konat se bude dne 22. března 2021 od 15 hodin on-line prostřednictvím MS Teams.

15. 3. 2021 Pavel Lízal

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na 5. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023, které se bude konat dne 22. března 2021 od 15 hodin on-line prostřednictvím MS Teams.

Předběžný program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
4. Celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
5. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
6. Různé
a) Zprávy děkana


K zasedání se můžete připojit pomocí tohoto odkazu zde


V případě, že se budete připojovat pomocí webového prohlížeče, je nezbytné použít buď Chrome nebo Edge. V případě, že by vám odkaz nefungoval, pak prosím požádejte na e-mailu 2538@mail.muni.cz o zřízení přístupu k tomuto zasedání (nejlépe v dostatečném časovém předstihu, v průběhu zasedání již nelze garantovat bezprostřední zřízení přístupu).

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
předseda AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.